Way High

สอนทำเว็บแอ็พพลิเคชั่นสมัยใหม่ด้วย PHP Laravel 4 framework และ Twitter's Bootstrap

​เนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการสอนจริงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30-31 กรกฏาคม ปี 2557
รับรองทำตามหมดนี่ทำเว็บขายได้เลยครับหัวข้อ

ระยะเวลา

ภาค 1

การพัฒนาเว็บสมัยใหม่

2 ชั่วโมง

บทที่ 1

ภาพรวม

15 นาที

บทที่ 2

Bootstrap

30 นาที

บทที่ 3

jQuery

30 นาที

บทที่ 4

แหล่งหาของฟรี

15 นาที
ภาค 2

การพัฒนาเว็บไซต์ PHP ด้วย Framework Laravel 4.2

8 ชั่วโมง

บทที่ 5

องค์ประกอบของ Laravel

30 นาที

บทที่ 6

ติดตั้ง Laravel

30 นาที

บทที่ 7

เริ่มทำเว็บแรก

30 นาที

บทที่ 8

Routing คืออะไร ใช้งานอย่างไร

30 นาที

บทที่ 9

สร้างส่วนแสดงผลบนหน้าเว็บที่เรียกว่า View

30 นาที

บทที่ 10

สร้างฐานช้อมูลด้วย Migration, Schema Builder, Seeding

30 นาที

บทที่ 11

เชื่อต่อฐานข้อมูลกับเว็บด้วย Model

30 นาที

บทที่ 12

การเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับหน้าแสดงผลด้วย Controller

30 นาที

บทที่ 13

การสร้าง View ด้วย blade template

30 นาที

บทที่ 14

สร้างฟอร์มจัดการข้อมูล และ CRUD : Create Read Update Delete

1.5 ชั่วโมง

บทที่ 15

การตรวจสอบข้อมูล Data Validation

15 นาที

บทที่ 16

การแบ่งหน้าแสดงข้อมูล หรือ Pagination

15 นาที

บทที่ 17

การอัพโหลดไฟล์ด้วย LaraClip

15 นาที

บทที่ 18

การใช้งาน Session

15 นาที

บทที่ 19

การส่งเมล์

30 นาที

บทที่ 20

การติดตั้งเว็บบนโฮสท์

30 นาที
ภาค 3

ลองของจริง

3 ชั่วโมง

บทพิเศษ 1

สร้างเว็บไซต์ Portfolio แสดงผลงาน

1.5 ชั่วโมง

บทพิเศษ 2

ใช้เทมเพลต Laravel 4 Startup Boilerplate

1.5 ชั่วโมง
ของแถม

แนวทาง Keyword ในการค้นหาข้อมูลบน Google Searchเพื่อแก้ปัญหา

1 ชั่วโมง

รวมเวลา

14 ชั่วโมง