Fernshop.net : ร้านขายอาหารเสริม และเสื้อผ้าน่ารัก ในขอนแก่น

ข้อมูลโปรเจค
  1. เน้นออกแบบให้ดูน่ารัก
  2. ใช้ OpenCart ในการจัดการ
  3. ใช้หน้าตาที่ดูเรียบร้อย


เทคโนโลยีหลัก
  1. HTML5
  2. CSS3
  3. jQuery
  4. OpenCart